DOBITNICI NAGRADA OMCAFÉ LIVE TOUR POKLON IGRE

DOBITNICI NAGRADA OMCAFÉ LIVE TOUR POKLON IGRE

Izvučeni su dobitnici Omcafe Live Tour poklon igre.

PO DVIJE KARTE ZA KONCERT BRUNE MARSA OSVOJILI SU:

1. Zoran Knežić, Hilandarska 365, Banja Luka

2. Jelena Glamočanin Bibić, Subotička 3, Banja Luka

3. Teodora Kovačević, Lava Tolstoja 7, Prijedor

TABLET:

1. Spomenka Crnadak, Rajka Bosnića 36, Banja Luka

2. Radovan Jelisavčić, 17. aprila 7/8, Bratunac

SMARTPHONE:

1. Biljana Ivković, Zasad bb, Trebinje

2. Tanja Babić, Podnovlje bb, Doboj

Čestitamo svim nagrađenim!

Vaš OmCAFE